Lợn hậu bị hai máu

  • Heo cái lai hai máu York-Land hoặc Land-York
  • Được tạo ra từ dòng bố là Yorkshire và dòng mẹ là Landrace hoặc ngược lại
  • Ưu thế lai rất cao về khả năng sinh sản
  • Đàn heo thịt thương phẩm có chất lượng cao
Gọi tư vấn
icons8-exercise-96 chat-active-icon